Probleem

De subjectieve beleving is een combinatie van denken (ratio), voelen (emotie) en doen (gedrag). Samen vormen zij de basis van onze dagelijkse acties en staat van zijn. Als deze drie onderdelen niet in balans zijn kan dit leiden tot mentale, emotionele en fysieke klachten, in de persoonlijke sfeer maar ook in de werk- of relationele sfeer.

Oplossing

Terugkerende denkpatronen die onze beleving (on)bewust beïnvloeden laten zich lezen door middel van gesproken taal en lichaamstaal. Door middel van gesprekstechnieken waarin jouw woorden en gevoelens worden blootgelegd, creëer je bewustwording van deze structuren. Dit stelt jou in staat om nieuwe mogelijkheden te herkennen en je leven te veranderen.

Eigenwaarde is immers gebaseerd op het vervullen van jouw eigen waarden. Daarom is het van essentieel belang dat je weet welke waarden je nastreeft en welke overtuigingen en capaciteiten of welk gedrag je daarbij helpt of juist in de weg staat.

Resultaat

Wanneer denken (ratio), voelen (emotie) en doen (gedrag) op elkaar afgestemd en in balans zijn, ben jij in staat om je eigen waarden te vervullen en daarbij je doelen te bereiken. Je zult inzien dat jij de baas bent over je eigen leven, en dat je situaties kunt sturen of accepteren in plaats van ze enkel te ondergaan. Je bent in staat om congruent naar de innerlijke keuze te handelen en waardevervulling te bewerkstelligen.